mobiele navigatie en vertaling toegevoegd

Vanaf nu is de website makkelijker te navigeren met een mobiele telefoon of een ander mobiel
apparaat met een kleiner scherm.

Wanneer gedetecteerd wordt dat er met een kleiner scherm gekeken wordt, verschijnt er een
grote button (met streepjes)

Als je hierop klikt komt er een menu met grote knoppen tevoorschijn, waardoor er makkelijker
genavigeerd kan worden op een kleiner scherm..

Meertalige website:

Rechts Onderaan de pagina worden een aantal letters weergegeven, met de landcodes van
verschillende landen, door hierop te klikken wordt de website automatisch vertaald in de
gekozen taal (met behulp van Google translate)

Niet alles kan vertaald worden, en daarom zullen sommige gedeeltes nog in het Engels zijn,
maar over het algemeen hoeft dit geen probleem te zijn aangezien de meeste content op deze
website uit foto’s bestaat…

Images are copyright by larsonline.nl